Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставки на мляко, плодове и зеленчуци за нуждите на Община Пловдив, общинските социални заведения в гр. Пловдив и ОП „Зоопарк Пловдив“, по 2 обособени позиции.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-07-20 11:03:00
№ 20180628AJty6717809

Описание:ПубликацияДата
Решение № 18РОП70 от 18.07.2018 г. 2018-07-20 11:04:00
Обявление за поръчка 2018-07-20 11:05:00
Документация за обществената поръчка 2018-07-20 11:06:00
Технически спецификации 2018-07-20 11:06:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 ЗОП до Петров Комерс ЕООД 2018-10-17 16:20:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 ЗОП до „ФРУТ КОРЕКТ“ ООД 2018-10-17 16:22:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 ЗОП до „ПЛЕИСТОР“ ЕООД 2018-10-17 16:22:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 ЗОП до ЕТ „КОНКУРЕНТ 11 – ТОДОР ДЖАРОВ“ ЕООД 2018-10-17 16:23:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-16 10:43:00
Договор № 18ДГ981 от 12.11.2018 г. - мляко 2018-11-16 10:44:00
Договор № 18ДГ990 от 13.11.2018 г. - плодове и зеленчуци 2018-11-16 10:45:00
Протокол и Доклад 2018-10-16 17:00:00
Решение 2018-10-16 17:00:00
Подновяване на Договор № 18ДГ990 от 13.11.2018г. 2019-11-05 13:28:00
Подновяване на Договор № 18ДГ981 от 12.11.2018г., в сила от 14.11.2019г. 2019-11-05 13:32:00
обявление за приключване на договор ОП № 1 2020-11-27 17:24:00
Обявление за приключил на договор за ОП № 2 2020-11-27 17:25:00
Договор № 18ДГ981 От дата: 2018-11-12 2018-11-16 17:00:00
Договор № 18ДГ990 От дата: 2018-11-13 2018-11-16 17:00:00

<-- Обратно към поръчки