Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив” по 3 (три) самостоятелно обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-08-01 18:10:00
№ 20180715BvYH6777643

Описание:

Предметът на обществената поръчка е доставката на специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив” по 3 (три) самостоятелно обособени позиции:

 ОП № 1 – „Доставка на 1 (един) брой фабрично нова електрическа самоходна вакуумна машина”

 ОП № 2 - „Доставка на 1 (един) брой фабрично нова демаркираща машина за премахване на пътна маркировка” и

 ОП № 3 - „Доставка на 1 (един) брой фабрично нова ръчноводима машина за полагане на пътна маркировка”.Документи
09412018011808_решение.PDF
09482018011808_обявление.PDF
10042018011808_документация.PDF
10102018011808_договор проект.PDF
10282018011808_Образец ЕЕДОП.doc
10362018011808_espd-request.pdf
10522018011808_espd-request.xml
11072018011808_Образец Техническо предложение ОП 1.doc
11162018011808_Образец Техническо предложение ОП 2.doc
11232018011808_Образец Техническо предложение ОП 3.doc
11282018011808_Образец Ценово предложение ОП 1.doc
11332018011808_Образец Ценово предложение ОП 2.doc
11422018011808_Образец Ценово предложение ОП 3.doc
12282018011808_Приложение М Е Т О Д И К А.docx
12362018011808_Технически спецификации.docx

ПубликацияДата
Протокол №1 2018-08-24 15:45:00
Протокол №2 2018-09-05 14:00:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-09-05 15:00:00
Протокол №1 2018-09-18 16:00:00
Протокол №2 2018-09-18 16:00:00
Протокол №3 2018-09-18 16:00:00
Решение за избор на изпълнител 2018-09-18 16:00:00
Договор №28-Ч/12.10.2018г. 2018-10-23 13:10:00
Договор №29-Ч/12.10.2018г. 2018-10-23 13:10:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-23 13:10:00
Договор №30-Ч/12.10.2018г. 2018-10-23 13:15:00
Обявление за приключване на договор по ОП №1 2018-11-06 17:20:00
Обявление за приключване на договор по ОП №2 2018-11-06 17:20:00
Обявление за приключване на договор по ОП №3 2018-11-06 17:20:00

<-- Обратно към поръчки