Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Доставка на употребявани автомобили – 4 (четири) леки и 1(един) лекотоварен за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” – община Пловдив” по пет обособени позиции“:

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-07-27 10:45:14
№ 20180719xVgt6808534

Описание:

  

ОП № 1 - Доставка на 1 (един) употребяван лек автомобил за извършване на ежедневен контрол на работата на светофарните уредби от отдел БД; 

ОП № 2 - Доставка на 1 (един) употребяван лек автомобил за извършване на ежедневен контрол на дейностите по полагане на хоризонтална маркировка, вертикална сигнализация и ремонтни дейности на техническата инфраструктура от отдел БД;

               ОП № 3 - Доставка на 1 (един) употребяван лек автомобил за извършване подмяна ролките на билетните автомати, находящи се в автобуси, по спирки и в обществени сгради, както и за извършване на проверки по сигнали от граждани от отдел ОКОТ;

ОП № 4 - Доставка на 1 (един) употребяван лек автомобил за извършване на ежедневен контрол на общественото осветление и празничното осветление от отдел ОО и ПО;

ОП № 5 - Доставка на 1 (един) употребяван лекотоварен автомобил за извършване на ремонтни дейности по мрежата на общественото осветление и празничното осветление от отдел ОО и ПО.Документи
46062018271007_Решение за откриване на процедура.PDF
46132018271007_Обявление за поръчка.PDF
46212018271007_Dokumentacia avtomobili.pdf
46312018271007_Tehni4eski specifikacii OP 1.pdf
46362018271007_Teh. specifikacii OP 2.pdf
46402018271007_Teh. specifikacii OP 3.pdf
46552018271007_Teh. specifikacii OP 4.pdf
47012018271007_Teh. specifikacii OP 5.pdf
47092018271007_Metodika za ocenka.pdf
47152018271007_proekt na d-r.pdf
47262018271007_cenovo predlojenie.docx
47312018271007_tehni4esko predlojenie.docx
47392018271007_ЕЕДОП.docx
47472018271007_espd-request.xml

ПубликацияДата
Доклад и протокол от работата на комисията 2018-08-29 15:05:00
Решение за избор на изпълнител 2018-08-29 15:05:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-27 15:05:00
Договори за обществена поръчка 2018-09-27 15:05:00
Обявления за приключване на договори за обществена поръчка 2018-10-12 14:15:00

<-- Обратно към поръчки