Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

"Доставки на строителни материали за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена" по две обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-13 14:07:30
№ 20180723BMyu6822018

Описание:Документи
12172018131408_Решение за откриване на процедура.pdf
12282018131408_Обявление за поръчка.pdf

ПубликацияДата
Документация и образци 2018-08-14 15:05:00
Отговор на въпрос 2018-08-29 15:59:00
Протокол № 1 2018-09-25 11:11:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-10-09 17:14:50
Протоколи от работата на комисията 2018-12-05 13:30:00
Доклад от работата на комисията по Обособена позиция № 2 2018-12-05 13:34:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 2 2018-12-05 13:37:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Лазар Додов - ЛТ" ООД 2018-12-06 16:27:00
Протокол № 4 2018-12-20 14:40:00
Доклад от работата на комисията по Обособена позиция № 1 2018-12-20 14:41:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 1 2018-12-20 14:43:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до ЕТ "Лазар Додов" 2018-12-21 13:32:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "РИТ КОМЕРС" АД 2018-12-21 13:33:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "РИЛА 1" ЕАД 2018-12-21 13:35:00
Обявление за възложена поръчка 2019-02-20 11:46:00
Договор 19ДГ-70/21.01.2019г. 2019-02-20 11:48:00
Договор19ДГ-134/12.02.2019г. 2019-02-20 11:49:00
Подновяване на Договор № 19ДГ-70/21.01.2019г. в сила от 25.01.2020г. 2020-01-24 17:00:00
Подновяване на Договор № 19ДГ-134/12.02.2019г. 2020-02-07 14:13:00

<-- Обратно към поръчки