Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставки на течни горива за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена за периода 2019 - 2020 година

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-15 10:44:17
№ 20180803ravJ6898263

Описание:

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в периодични доставки  на течни горива, разпределени в обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Доставки на автомобилен бензин и дизелово гориво до служебна бензиностанция на Община Пловдив

Обособена позиция №2: Доставки на дизелово гориво за отопление до обекти на територията на гр. Пловдив 


ПубликацияДата
Решение за откриване и обявление за обществената поръчка 2018-08-15 10:45:00
Документация за обществената поръчка 2018-08-16 15:01:00
Информация при производство по обжалване 2018-09-25 15:20:00
Документи от работата на комисията 2018-11-28 10:13:00

<-- Обратно към поръчки