Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Осигуряване на информация и комуникация по проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“ по две обособени позиции.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-09-05 12:46:06
№ 20180828vVks7001398

Описание:

„Осигуряване на информация и комуникация по проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“ по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и доставки на билборд, информационна табела и промоционални материали (ОП1)

Обособена позиция № 2: Услуга по изработване и доставка на печатни информационни материали, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания (ОП 2)ПубликацияДата
Решение, Обявление, Документация и образци 2018-09-05 13:03:00
Протокол, доклад, решение за определяне на изпълнител 2018-10-24 10:45:00
ДОГОВОР ОП1 2018-12-10 16:52:00
ДОГОВОР ОП2 2018-12-10 16:54:00
Обявление за възложена поръчка 2018-12-10 16:55:00
Обявление приключен договор ОП № 2 2020-06-03 17:15:00

<-- Обратно към поръчки