Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Извършване на СМР за Повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-10-02 14:59:44
№ 20181001Bioh7070694

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на СМР за повишаване на енергийната ефективност в „Езикова гимназия Пловдив“, а именно в:

Учебен корпус на „Езикова гимназия Пловдив“;

Общежитие за момчета на „Езикова гимназия Пловдив“;

Общежитие за момичета на „Езикова гимназия Пловдив“.


Документи
13212018021510_Документация ЕГ Пловдив.rar
13372018021510_Тех.спецификации ЕГ Пловдив.rar
13452018021510_Заповедна книга+Протоколи.rar
15022018021510_Проекти-Учебен корпус.rar
16052018021510_Проекти-Oбщ.момчета.rar
16582018021510_Проекти-Общ.момичета.rar
17462018021510_1. Решение откриване ЕГ Пловдив.pdf
17522018021510_2. Обявление ЕГ Пловдив.pdf

ПубликацияДата
Решение за изменение 2018-10-05 09:59:00
Разяснения на получени запитвания 2018-10-08 16:09:00
Решение за определяне на изпълнител, протокол и доклад от работата на комисията 2018-10-19 14:18:00
Съобщение по чл.43, ал.4 ЗОП до "Пирс-Д" ООД 2018-10-22 16:42:00
Съобщение по чл.43, ал.4 ЗОП до ДЗЗД "Ахинора Билд" 2018-10-22 16:43:00
Обявление за възложена поръчка, Договор с Приложения 2018-11-14 16:45:00
Допълнително споразумение към договора 2019-01-31 16:25:00
Обявление за приключване на договора 2019-03-06 15:43:00

<-- Обратно към поръчки