Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

"Разширение на Траурен парк "Север" /изграждане на обслужваща инфраструктура/”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-10-04 10:50:00
№ 20181005Ytbf7129318

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е "Разширение на Траурен парк "Север" /изграждане на обслужваща инфраструктура/”. Видовете СМР са изчерпателно  описани по вид и характеристики в Техническите спецификации, които са неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка. За всеки отделен вид СМР ще се оферира единична цена.


Документи
06572018051110_Решение Траурен парк.fed
07082018051110_Обявление Траурен парк.fed
07192018051110_Договор_траурен парк_IX.doc
13052018051110_Документация Trаурен парк_Х.doc
13192018051110_Техническа спецификация_траурен парк_IX.docx
13302018051110_Техн. предл.-Обр. №1 Траурен парк.doc
13442018051110_Ценово предложение, относителни тежести и методика – Образец № 2_IX.xlsx
13532018051110_Списък материали обр.1.1_IX.xlsx
14162018051110_Траурен парк espd-request.zip

ПубликацияДата
Решение за изменение 2018-10-12 14:00:00
Съобщение 2018-11-20 15:30:00
Протоколи, доклад, класиране и Решение за избор 2018-11-29 16:15:00

<-- Обратно към поръчки