Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-11-19 16:30:00
№ 20181109BZup7317560

Описание:Документи
15572018191611_Решение за откриване.pdf
16152018191611_Обявление за оповестяване на обществена поръчка.pdf

ПубликацияДата
Документация - указания 2018-11-21 11:00:00
Приложения и образци 2018-11-21 11:00:00
ЕЕДОП 2018-11-21 11:00:00
Протокол №1 2019-01-02 15:40:00
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 2019-01-10 16:20:00
Протоколи и Доклад на комисията 2019-01-21 17:10:00
Решение за избор на изпълнител 2019-01-21 17:10:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Ауто Франс 3000" ООД 2019-01-22 16:00:00
Решение за изменение 2019-02-21 17:00:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Ауто Франс 3000" ООД 2019-02-22 16:00:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Елит Мото Инженеринг" ЕООД 2019-02-22 16:00:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Омникар Ауто" ООД 2019-02-22 16:00:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Рив Комерс" ЕООД 2019-02-22 16:00:00
Прекратяване 2019-03-13 11:20:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Ауто Франс 3000" ООД 2019-03-13 17:10:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Омникар" ООД 2019-03-13 17:10:00
Обявление за възложена поръчка /прекратяване/ 2019-03-29 12:20:00

<-- Обратно към поръчки