Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена по 2 обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-12-03 14:24:30
№ 20181123REIJ7384159

Описание:

„Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена по 2 обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция №1 – „Работно облекло, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ , запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания;

Обособена позиция №2 – „Работно облекло, извън списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“;

 


ПубликацияДата
Решение за откриване и обявление за поръчка 2018-12-03 14:33:00
Документация и образци 2018-12-03 14:35:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-01-17 16:41:00
Решение за определяне на изпълнители и документи от работата на комисията 2019-02-19 11:49:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решението на възложителя 2019-02-20 08:46:00
Договори и обявление за възлагане на поръчката по двете обособени позиции 2019-04-10 14:26:00
Подновяване на Договор № 19ДГ-380/08.04.2019г. за ОП № 1, в сила от 08.04.2020г. 2020-03-23 16:19:00
Подновяване на Договор № 19ДГ-315/27.03.2019г. за ОП № 2, в сила от 28.03.2020г. 2020-03-23 16:23:00

<-- Обратно към поръчки