Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Доставка на 2 (два) броя фабрично нови лекотоварни автомобила за нуждите на ОП „Паркиране и репатриране” - Община Пловдив”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-12-17 11:21:53
№ 20181211FCBI7498167

Описание:Документи
26112018171112_Решение за откриване на процедура.pdf
26192018171112_Обявление за поръчка.pdf

ПубликацияДата
Документация за обществена поръчка 2018-12-18 11:20:00
Техническа спецификация 2018-12-18 11:20:00
Методика за определяне на комплексната оценка 2018-12-18 11:20:00
Проект на договор 2018-12-18 11:20:00
Образец № 1 на техническо предложение 2018-12-18 11:25:00
Образец №2 на ценово предложение 2018-12-18 11:25:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-02-20 13:45:00
Протокол № 1 2019-03-05 15:00:00
Протокол № 2 2019-03-05 15:00:00
Протокол № 3 2019-03-05 15:00:00
Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП 2019-03-05 15:05:00
Решение за избор на изпълнител 2019-03-05 15:05:00
Информация за възложена поръчка 2019-04-15 10:50:00
Договор за доставка на автомобили 2019-04-15 10:55:00
Обявление за приключен договор 2019-05-21 15:40:00

<-- Обратно към поръчки