Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Предоставяне на услуги по застраховане по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Сключване на задължителна застраховка за риска „Трудова злополука” на работници и служители на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка; Обособена позиция

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-01-14 13:07:02
№ 20190109inPv7552674

Описание:ПубликацияДата
Решение № 19РОП1/11.01.2019 г., за откриване на процедура 2019-01-14 13:11:00
Обявление за поръчка 2019-01-14 13:12:00
Документация за обществената поръчка 2019-01-14 13:13:00
Технически спецификации 2019-01-14 13:13:00
Отговор на въпрос 2019-01-21 16:28:00
Протокол 2019-03-26 09:45:00
Доклад 2019-03-26 09:47:00
Решение за избор на изпълнител 2019-03-26 09:48:00
Обявление за възложена поръчка 2019-05-17 10:26:00
Догоров 19ДГ513 - ОП 1 2019-05-17 10:52:00
Договор № 19ДГ480 - ОП 2 2019-05-17 10:54:00
Възлагателно писмо за подновяване на Договор № 19ДГ-480/03.05.2019 г. 2020-04-29 11:28:00
Възлагателно писмо за подновяване на Договор № 19ДГ-513/13.05.2019 г. 2020-04-29 11:29:00

<-- Обратно към поръчки