Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Избор на изпълнител за транспортирането на вода, по съществуващи хидротехнически съоръжения, представляващи „Водохващане на река Първенецка в землището на гр.Пловдив – Запад и Водохващане на р.Въча след ВЕЦ Кричим“, необходима за пълнене на Гребен канал –

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2019-01-18 15:06:52
№ 20190115gsaj7591534

Описание:

Периодично транспортиране на общо 4 000 000 ( четири милиона) куб.м. вода, необходими за зареждането на Гребен канал- Пловдив.Всяко зараждане се извършва съобразно линеен график - Приложение 1, представен от Възложителя, с фиксирани периоди и водни обеми.


Документи
09112019181501_Решение.rar

ПубликацияДата
Приложения 2019-01-18 15:10:00
Покана 2019-01-18 15:15:00
ЕЕДОП 2019-01-18 15:20:00
Протоколи и Доклад от работата на комисията 2019-03-11 12:58:00
Решение за избор на изпълнител 2019-03-11 13:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-05-08 14:13:00
Обявление за приключване на договор 2020-05-18 13:50:00
Договор № 19ДГ352 От дата: 2019-03-29 2019-05-08 14:16:00

<-- Обратно към поръчки