Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Пловдив по три обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-01-24 13:38:34
№ 20190121VABW7608653

Описание:

Обособена позиция №1 Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Дом на културата „Борис Христов“


Обособена позиция №2 Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Общинско предприятие „Многофункционалана спортна зала“

Обособена позиция №3 Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“


Документи
41242019241301_Документация.PDF
41312019241301_Обявление за поръчка.PDF
41432019241301_Решение за откриване.PDF
41512019241301_Проект на договор.PDF
42002019241301_ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.pdf
42142019241301_ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx
42232019241301_ЦЕНОВО предложение.docx
54082019241301_ESPD-BG1.doc
54142019241301_espd-request.zip

ПубликацияДата
Решение за избор на изпълнител 2019-03-25 15:25:00
Доклад и Протокол от работата на комисията 2019-03-25 15:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-05-13 11:13:00
Договор №19ДГ384/09.04.2019г. 2019-05-13 11:15:00
Договор №19ДГ385/09.04.2019г. 2019-05-13 11:15:00
Договор №19ДГ386/09.04.2019г. 2019-05-13 11:16:00
Обявление за приключване на договор 2019-08-19 15:35:00

<-- Обратно към поръчки