Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и изготвяне на проект за изменение на кадастралната карта за обект:

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-02-11 11:15:00
№ 20190205ardL7724189

Описание:

Изграждане на нова детска градина, находяща се на ул. „Богомил“, УПИ ІV – 9 за обществено обслужващи дейности (кадастрален № 56784.529.136), кв. 10 по плана на Гладно поле, гр. Пловдив в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“


Документи
20532019120902_Решение за откриване на процедура.PDF
21122019120902_Обявление за поръчка.PDF

ПубликацияДата
Документтацията за обществената поръчка 2019-02-12 10:10:00
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП 2019-02-12 10:30:00
Протокол от работата на комисията 2019-04-09 11:00:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2019-04-17 14:55:00
Доклад и Протоколи от работата на комисията 2019-05-03 11:05:00
Решение за избор на изпълнител 2019-05-03 11:05:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2019-05-03 17:05:00
Договор за обществена поръчка 2019-08-19 15:10:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-19 15:10:00

<-- Обратно към поръчки