Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Публикуване на актове, съобщения, обяви и информационни материали на Община Пловдив и Общински съвет – Пловдив по три обособени позиции

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-02-11 14:43:43
№ 20190208uWqZ7766542

Описание:

Публикуване на актове, съобщения, обяви и информационни материали на Община Пловдив и Общински съвет – Пловдив по три обособени позиции

Обособена позиция №1 „Публикуване на актове, съобщения, обяви и информационни материали на Община Пловдив и Общински съвет – Пловдив в местно печатно ежедневно средство за масово осведомяване“

Обособена позиция №2 „Публикуване на актове, съобщения, обяви и информационни материали на Община Пловдив и Общински съвет – Пловдив в национално печатно ежедневно средство за масово осведомяване- избор на приоритетен изпълнител“

Обособена позиция №3 „Публикуване на актове, съобщения, обяви и информационни материали на Община Пловдив и Общински съвет – Пловдив в национално печатно ежедневно средство за масово осведомяване- избор на второстепенен изпълнител.“


Документи
45582019111402_Обява.PDF
46022019111402_Информация за публикувана обява.PDF
46092019111402_Технически спецификации.pdf
46132019111402_Проект на договор.pdf
46222019111402_ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx
46252019111402_ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx
47352019111402_декларация чл. 54,ал. 1, т. 3-5.doc
47392019111402_декларация чл.54 ал. 1,т. 1, 2и7.doc
47482019111402_декл.чл.66.doc
47512019111402_Декларация съгласие подизп..docx

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2019-02-14 11:15:00
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 2019-02-19 10:52:00
Протокол от работата на комисията 2019-02-26 15:10:00
Договор № 19ДГ-246/15.03.2019г. 2019-03-25 16:45:00
Договор № 19ДГ-321/28.03.2019г. 2019-03-29 16:25:00
Договор №19ДГ-322/28.03.2019г. 2019-03-29 16:26:00

<-- Обратно към поръчки