Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Избор на Консултант за изготвяне оценка за съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект по проект № BG16RFOP001-5.002-0003-C01 "Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за пре

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-02-22 10:37:03
№ 20190218zLko7863517

Описание:

„Избор на Консултант за изготвяне оценка за съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект по проект № BG16RFOP001-5.002-0003-C01 "Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“


Документи
44572019221002_Решение за откриване.PDF
45032019221002_Обявление за поръчка.PDF
45112019221002_Документация.PDF
45222019221002_tech-specs-consultant-old-people .pdf
45422019221002_tech-specs-old-people-annexes.pdf
46302019221002_Договор- проект.PDF
46462019221002_ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx
46532019221002_ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx
46582019221002_ЕЕДОП.doc
47212019221002_espd-request.zip

ПубликацияДата
Протокол №1 2019-04-11 17:17:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-05-02 17:08:00
Протокол №2 2019-05-23 14:05:00
Доклад 2019-05-23 14:06:00
Решение за избор на изпълнител 2019-05-23 14:07:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2019-05-23 17:05:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-12 14:13:00
Договор № 19ДГ-756/17.07.2019г. 2019-08-12 14:15:00

<-- Обратно към поръчки