Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1 по обособени позиции“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-03-04 14:55:00
№ 20190222nNWF7926879

Описание:

„Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1 по обособени позиции“:

Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1 и 1-2.

Обособена позиция №2: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2 и 3.

Обособена позиция №3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”.

Обособена позиция №4: „Извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-03-04 15:10:00
Обявление за поръчка 2019-03-04 15:15:00
Документация 2019-03-05 13:00:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2019-06-07 15:10:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-06-21 16:10:00
ПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТА НА КОМИСИЯТА 2019-07-18 13:20:00
ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТА НА КОМИСИЯТА 2019-07-18 13:30:00
ПРОТОКОЛ № 3 ОТ РАБОТА НА КОМИСИЯТА 2019-07-18 13:35:00
ПРОТОКОЛ № 4 ОТ РАБОТА НА КОМИСИЯТА 2019-07-18 13:40:00
ДОКЛАД ОТ РАБОТА НА КОМИСИЯТА 2019-07-18 13:50:00
РЕШЕНИЕ № 19РОП22/4/18.07.2019 2019-07-18 14:05:00
Съобщение по чл. 43 ал. 4 от ЗОП 2019-07-18 17:15:00
Обявление за невъзлагане за ОП № 4 2019-08-05 11:15:00
Обявление за възложена поръчка за ОП № 1,2, 3 2019-11-25 10:45:00
Договор № 19ДГ-1099 От дата: 2019-11-07 2019-11-25 11:25:00
Договор № 19ДГ-1114 От дата: 2019-11-08 2019-11-25 12:00:00
Договор № 19ДГ-1097 От дата: 2019-11-07 2019-11-25 12:25:00

<-- Обратно към поръчки