Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

”Доставка на 3 /три/ броя фабрично нова специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив: 2 /два/ броя сметосъбираща техника и 1 /един/ брой сметосъбираща техника, оборудвана с кран за повдигане на контейнери"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-04-05 13:00:00
№ 20190326ncKQ8088974

Описание:Документи
00422019051304_Решение откриване.pdf
00492019051304_Обявление.pdf

ПубликацияДата
Документация, образци и приложения 2019-04-05 13:05:00
ЕЕДОП 2019-04-05 13:05:00
Протокол №1 2019-05-13 11:20:00
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 2019-05-21 14:30:00
Протоколи и Доклад на комисията 2019-05-31 13:00:00
Решение за избор на изпълнител 2019-05-31 13:05:00
Обявление за възложена поръчка 2019-07-02 12:10:00
Договор №19ОПЧ-16/13.06.2019г. 2019-07-02 12:10:00
Обявление за изпълнен договор 2019-11-29 15:05:00

<-- Обратно към поръчки