Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Пловдив по три обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-05-13 14:31:49
№ 20190508SKRv8242610

Описание:

Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Пловдив по три обособени позиции“, разпределен както следва:

Обособена позиция №1 Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Дом на културата „Борис Христов“

Обособена позиция №2 Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Общинско предприятие „Многофункционалана спортна зала“

Обособена позиция №3 Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“


Документи
33592019131405_Решение за откриване на процедура.PDF
34042019131405_Обявление за поръчка.PDF

ПубликацияДата
Документация и образци на документи 2019-05-14 16:59:00
Протокол от работата на комисията 2019-06-17 16:34:00
Доклад 2019-06-17 16:35:00
Решение за избор на изпълнител 2019-06-17 16:36:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ РЕШЕНИЕ №19РОП-39(2) ОТ 17.06.2019 Г. 2019-06-18 15:52:00
Решение за изменение 2019-06-21 14:48:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2019-06-21 17:05:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-08 14:04:00
Договор №19ДГ-745/15.07.2019 2019-08-08 14:05:00
Договор №19ДГ-746/16.07.2019г. 2019-08-08 14:06:00
Договор №19ДГ-731/09.07.2019г. 2019-08-08 14:07:00

<-- Обратно към поръчки