Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

"Упражняване на авторски надзор по време на строителство за обекти по обособени позиции“

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2019-05-30 14:30:00
№ 20190530VHYc8334057

Описание:

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с  провеждане на пазарно проучване за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителство за обекти по обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция 1: „Упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция на канализационната мрежа на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав” – „Брезовско шосе, включващ авторски надзор по части Канализация и Конструктивна“.

Обособена позиция 2: „Упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”, включващ авторски надзор по части Водоснабдяване, ВОБД и Пътна, Геология.“

Обществената поръчка се финансира чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката на горе цитираната обществена поръчка, с цел изчисляване на прогнозната стойност на поръчката, Ви каним да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21  от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на поръчката като представите индикативна оферта за обособена позиция № 1 и № 2 при условията на предоставените образци на индикативни оферти и предвид техническите спецификации – Приложение № 1 и Приложение № 2.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите предложения на ел. поща: b_krustev@plovdiv.bg или на адрес: деловодство на Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, гр. Пловдив 4000 на вниманието на инж. Борислав Кръстев  -  Ръководител на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка.

Пазарното проучване се провежда до 06.06.2019 г. до 17:15 часа  включително.

Приложения:

Образец на Индикативна оферта № 1 и № 2

Техническа спецификация

 

С уважение,
Инж. Борислав Кръстев /п/

Ръководител на проект

„Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ 


Документи
26542019301405_индикативна оферта № 1.docx
27092019301405_индикативна оферта № 2.docx
28292019301405_техническа спецификация.pdf

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки