Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖИ НА ГР. ПЛОВДИВ, ЕТАП 1, КВАРТАЛ (ЧАСТ) БУЛ. „ДУНАВ” – „БРЕЗОВСКО ШОСЕ”

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2019-05-31 11:40:00
№ 20190531nsFD8342908

Описание:

„ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДИТЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ- ЕТАП 1“

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Относно: Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖИ НА ГР. ПЛОВДИВ, ЕТАП 1, КВАРТАЛ (ЧАСТ) БУЛ. „ДУНАВ” – „БРЕЗОВСКО ШОСЕ”

Обществената поръчка се финансира чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовка на горе цитираната обществена поръчка, с цел изчисляване на прогнозната стойност на поръчката, Ви каним да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21 от ЗОП  за определяне на прогнозна стойност на поръчката като представите индикативна оферта при условията на предоставените образeц на индикативна оферта, инвестиционни проекти, индикативни количествени сметки, техническа спецификация на АПИ, техническа спецификация – приложения.  

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите предложения на електронен адрес: b_krustev@plovdiv.bg или на адрес: деловодство на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 на вниманието на инж. Борислав Кръстев – Ръководител на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“. Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка.

Пазарното проучване се провежда до 07.06.2019 г. до 17:15 часа включително.

Приложения:

Образец на индикативна оферта

Инвестиционни проекти

Индикативни количествени сметки

Техническа спецификация на АПИ

Техническа спецификация

 

С уважение,

Инж. Борислав Кръстев  /п/

Ръководител на проект

„Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“

 


Документи
16222019311105_PROEKT KANALIZACIA.rar
35052019311105_PROEKT VODOPROVOD.rar
35502019311105_TC_API_2014.pdf
36512019311105_tehnicheska specifikacia.pdf
39212019311105_Indikativni KC.pdf
40112019311105_Indikativna oferta.docx
15352019031706_Indikativni KC.pdf

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки