Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Проектиране и изпълнение на СМР в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив - I етап

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-06-10 13:44:45
№ 20190603RNop8357486

Описание:ПубликацияДата
Решение 19РОП45 от 06.06.2019 г. и обявление 2019-06-10 13:44:00
Документация за обществена поръчка и приложения 2019-06-10 13:45:00
Обследване за енергийна ефективност и техническо обследване 2019-06-10 13:46:00
Отговор на въпрос 2019-07-01 11:39:00
Протокол от работата на комисията 2019-09-17 13:59:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-06-05 16:28:00
Прекратяване 2020-10-02 12:55:00
Съобщение по чл. 43, ал. 3 от ЗОП до участниците, които не са получили решението на Възложителя 2020-10-05 15:13:00
Обявление за възложена поръчка - прекратяване 2020-11-20 10:07:00

<-- Обратно към поръчки