Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Текущи ремонтни дейности на обекти на Община Пловдив“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-07-02 13:18:00
№ 20190626IWKV8498407

Описание:

„Текущи ремонтни дейности на обекти на Община Пловдив“

 

Обособена позиция №1 „Саниране на сграда ЦНСТПЛПР в „Център по психично здраве -Пловдив“ ЕООД“

Обособена позиция №2 Хидроизолация под метални трибуни и текущ ремонт на Финален комплекс“

Обособена позиция №3 „СМР на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ към КСУ „Олга Скобелева“


Документи
18132019021307_Решение за откриване на процедура.PDF
20082019021307_Обявление.PDF
21432019021307_Документация.pdf
21542019021307_Технически спецификации Текущи ремонти.pdf
22012019021307_Договор- проект.pdf
22152019021307_Методика за оценка на офертите.pdf
22282019021307_Техническо предложение.docx
22422019021307_Ценово предложение.docx
22512019021307_КСС ОП №1.docx
23182019021307_КСС ОП №2.docx
23242019021307_КСС ОП №3.docx
23362019021307_ESPD-BG1.doc
23422019021307_espd-request.zip

ПубликацияДата
Графични материали по изпълнена обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: "ПРИСТРОЙКА ЗА АСАНСЬОР КЪМ КСУ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"", съгласно одобрен проект с Разрешение за строеж № 47 / 26.04.2017 г. (РС) на Главния архитек 2019-07-02 13:19:00
Протоколи от работата на комисията 2019-08-30 11:27:00
Решение за избор на изпълнител 2019-08-30 11:29:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2019-08-30 16:43:00
Обявление за възложена поръчка 2019-10-16 16:45:00
Договор № 19ДГ-1007/15.10.2019г. 2019-10-16 16:45:00
Договор №19ДГ-951/20.09.2019г 2019-10-16 16:50:00
Договор №19ДГ-950/20.09.2019г. 2019-10-16 16:50:00

<-- Обратно към поръчки