Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

"Доставка на нетна активна електрическа енергия – средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на обекти на Община Пловдив по три обособени позиции"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-07-15 13:05:56
№ 20190710dqyL8536453

Описание:

Предметът на поръчката обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Пловдив по три обособени позиции, разпределен както следва: Обособена позиция №1 Доставка на нетна активна ел. енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Дом на културата „Борис Христов“ Обособена позиция №2 Доставка на нетна активна ел. енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Общинско предприятие „Многофункционална спортна зала“ Обособена позиция №3 Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“. 


Документи
08042019151307_Решение за откриване №19РОП57_12.07.2019.pdf
08402019151307_Обявление №19РОП57-1_12.07.2019.pdf

ПубликацияДата
Документация и образци 2019-07-16 12:02:00
Протокол и Доклад от работата на комисията 2019-08-21 15:59:00
Решение за избор на изпълнител 2019-08-21 16:07:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД 2019-08-22 16:11:00
Решение за прекратяване на Обособена позиция № 1 и № 3 2019-09-13 15:42:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-10-03 10:36:00
ДОГОВОР № 19ДГ-957 от 27.09.2019г. 2019-10-03 10:39:00

<-- Обратно към поръчки