Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставка и монтаж на обзавеждане за административна сграда и КПП на обект компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-07-29 14:44:59
№ 20190724rQMc8584162

Описание:

по проект

BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ с бенефициент община Пловдив, регистрирано проектно предложение в ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.005-0007 по процедура чрез директно предоставяне №BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, одобрен от Управляващия орган по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“


ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ 2019-07-29 14:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ 2019-07-29 14:45:00
документация 2019-07-31 14:45:00
ЕЕДОП 2019-07-31 14:45:00
протокол от работата на комисията 2019-09-26 18:00:00
доклад от работата на комисията 2019-09-26 18:00:00
решение за избор на изпълнител 2019-09-26 18:00:00
съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2019-09-26 18:20:00
обявление за възложена поръчка 2019-10-31 12:25:00
обявление за приключил договор 2020-01-10 14:00:00
Договор № 19ДГ1063 От дата: 2019-10-28 2019-10-31 12:25:00

<-- Обратно към поръчки