Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставка на 2 (два) броя фабрично нови двуместни товарни автомобили за нуждите на ОП „Паркиране и репатриране” - Община Пловдив

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-08-15 11:18:51
№ 20190809rFiq8613809

Описание:Документи
22122019151108_Решение за откриване.pdf
22332019151108_Обявление за поръчка.pdf

ПубликацияДата
ЕЕДОП 2019-08-16 11:25:00
ЕЕДОП 2019-08-16 11:25:00
Образец № 1 - Техническо предложение 2019-08-16 11:25:00
Образец № 2 - Ценово предложение 2019-08-16 11:25:00
Проект на договор 2019-08-16 11:25:00
Методика 2019-08-16 11:25:00
Техническа спецификация 2019-08-16 11:25:00
Документация за обществена поръчка 2019-08-16 11:25:00
Протокол № 1 2019-10-01 15:25:00
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценови оферти 2019-10-09 13:30:00
Протокол № 1 2019-10-15 16:15:00
Протокол № 2 2019-10-15 16:20:00
Протокол № 3 2019-10-15 16:20:00
Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП 2019-10-15 16:25:00
Решение за избор на изпълнител 2019-10-15 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-11-18 11:10:00
Договор за доставка на автомобили 2019-11-18 11:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-10 13:35:00

<-- Обратно към поръчки