Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ ПЛОВДИВ – ИНЖЕНЕРИНГ”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-09-30 11:50:00
№ 20190913dOCF8789642

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-09-30 12:05:00
Обявление за поръчка 2019-09-30 12:10:00
Техническо предложение 2019-09-30 12:15:00
Ценово предложение 2019-09-30 12:20:00
Условия и указания за участие 2019-09-30 12:30:00
Методика за оценка на офертите 2019-09-30 12:35:00
Мотиви 2019-09-30 12:40:00
Проект на договор 2019-09-30 12:45:00
Техническа спецификация 2019-09-30 12:55:00
ЕЕДОП 2019-09-30 13:00:00
ЕЕДОП 2019-09-30 13:05:00
ДОКЛАД 2019-09-30 11:55:00
ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2019-10-14 13:00:00
ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2019-10-28 16:20:00
Съобщение по чл. 203 от ЗОП 2019-10-30 15:20:00
Информация при производство по обжалване 2019-10-30 15:30:00
Информация при производство по обжалване 2019-10-31 16:00:00
Обявление за невъзлагане 2020-01-10 10:40:00

<-- Обратно към поръчки