Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

"ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ, И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-11-01 11:06:40
№ 20191030QtfP8851346

Описание:

Поръчката обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Пловдив по три обособени позиции, а именно: 

Обособена позиция №1 "Доставка на нетна активна ел. енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Дом на културата „Борис Христов“; 

Обособена позиция №2 "Доставка на нетна активна ел. енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Общинско предприятие „Многофункционална спортна зала“;

 Обособена позиция №3 "Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“. 


Документи
24512019011111_Решение откриване №19РОП80_30.10.2019.pdf
25002019011111_Обявление откриване №19РОП80(1)_30.10.2019.pdf

ПубликацияДата
Документация и образци 2019-11-04 11:29:00
Протокол и Доклад от работата на комисията 2019-12-06 13:51:00
Решение за избор на изпълнител 2019-12-06 13:54:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-01-14 10:07:00
ДОГОВОР №20ДГ-4/06.01.2020 г. 2020-01-14 10:18:00
ДОГОВОР № 20ДГ-5/06.01.2020 г. 2020-01-14 10:25:00
ДОГОВОР № 20ДГ-6/06.01.2020 г. 2020-01-14 10:32:00
Изменение на ОП1 2020-04-27 11:23:00
Изменение на ОП2 2020-04-27 11:26:00
Изменение на ОП3 2020-04-27 11:48:00
Обявление за приключване на договор по ОП1 2020-07-01 16:06:00
Обявление за приключване на договор по ОП2 2020-07-01 16:10:00
Обявление за приключване на договор по ОП3 2020-07-01 16:16:00

<-- Обратно към поръчки