Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Изпълнение на инженеринг (проектиране – изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и авторски надзор) за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца с капацитет 12 места (ЦНСТ)

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-11-01 10:42:29
№ 20191030yNqx8866408

Описание:

в поземлен имот с идентификатор 56784.540.150 по кадастралната карта на град Пловдив, за който е предназначен УПИ II-540.150, обществено обслужване от кв. 15 по плана на ЖР Тракия, град Пловдив с лице на ул. „Лудогорие” и ул. „Княз Борис I” по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР).


Документи
44132019011011_Решение за откриване на процедура.PDF
44292019011011_Обявление за поръчка.PDF
45512019011011_dokumentaciq_jnjenering_Trakiq.pdf
46022019011011_kriterii za vazlagane.pdf
46112019011011_proekt-d-r.pdf
46212019011011_tech-specs-cnst-trakia-temp.pdf
46302019011011_Cenovo predlojenie.docx
46412019011011_Technichesko predlojenie.docx
46502019011011_ESPD-BG1.doc
54152019121011_espd-request.rar

ПубликацияДата
Изходни данни за проектиране 2019-11-01 11:26:00
Протоколи от работата на комисията 2019-12-06 10:50:00
Решение за избор на изпълнител 2019-12-06 10:50:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2019-12-06 17:10:00
Обявление за възложена поръчка 2020-03-02 14:30:00
Договор за обществена поръчка 2020-03-02 14:30:00
Обявление за изменение 2020-09-17 14:30:00
Допълнително споразумение 2020-09-17 14:31:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-10-14 16:10:00

<-- Обратно към поръчки