Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малкият принц“ – гр. Пловдив, по 6 обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-11-14 16:23:58
№ 20191106aQIr8876981

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-11-14 16:26:00
Обявление за поръчка 2019-11-14 16:31:00
Документация за обществената поръчка 2019-11-14 16:32:00
Решение за избор на изпълнители 2020-01-10 16:26:00
Протоколи 2020-01-10 16:27:00
Съобщение чл. 43, ал. 4 ЗОП - „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД 2020-01-10 16:28:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-26 12:34:00
Договори ОП 1 - 6 2020-02-26 12:34:00
Възлагателно писмо за подновяване на Договор № 1 от 10.02.2020 г. - ОП 1 2021-02-01 10:00:00
Обявление за приключил договор 2022-09-08 14:38:00

<-- Обратно към поръчки