Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществото на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по обос

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2019-11-20 10:59:59
№ 20191120WILY8891892

Описание:

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществото на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по обособени позиции“, Ви каним да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП, като в срок до 17:15 часа на 25.11.2019 г. представите Индикативна ценова оферта, при условията на образеца - приложение към настоящата покана. Офертата си може да представите на ел. поща: todor_todorov@plovdiv.bg, или на адрес: пл. „Ст. Стамболов“ № 1, гр. Пловдив 4000, на вниманието на Тодор Тодоров – директор на дирекция „Обществени поръчки“ при община Пловдив.

 

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка.ПубликацияДата
Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществото на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по обос 2019-11-20 11:02:00

<-- Обратно към поръчки