Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ФАБРИЧНО НОВИ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Ѝ ЗВЕН

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2019-11-26 15:22:55
№ 20191126nUMf8916983

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Във връзка с подготовката на горецитираната обществена поръчка, с цел определяне на пазарна стойност на поръчката, Ви каним да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал.2 от ЗОП, като в срок до 17:15 часа на  02.02.2019г., представите индикативна ценова оферта, при условията на образеца – приложение към настоящата покана.

Офертата може да се представи на електронна поща todor_todorov@plovdiv.bg или на адрес: пл. „Стефан Стамболов“ №1, гр. Пловдив, пк.4000, на вниманието на Тодор Тодоров – директор Дирекция „Обществени поръчки“, при Община Пловдив.


Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка.


ПубликацияДата
Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и структурните ѝ звена. 2019-11-26 15:27:00

<-- Обратно към поръчки