Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР VII, ВКЛЮЧВАЩА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО“

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2019-11-28 10:20:00
№ 20191128CdIH8963576

Описание:

„ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДИТЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ – ЕТАП 1“

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТEРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Относно: Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР VII, ВКЛЮЧВАЩА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО“

Обществената поръчка се финансира чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, Приоритетна ос „Води“, процедура № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, Проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с подготовката на горе цитираната обществена поръчка, с цел изчисляване на прогнозната стойност на поръчката, Ви каним да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на поръчката като представите индикативна оферта при условията на предоставените образци на индикативна оферта, техническа спецификация – приложения.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите предложения на електронен адрес: b_krustev@plovdiv.bg или на адрес: деловодство на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, п.к. 4000 на вниманието на инж. Борислав Кръстев – Ръководител на проект“ Интегриран проект за водите на град Пловдив -  Етап 1“.

Пазарното проучване ще се проведе до 06.12.2019 г. до 17:15 часа включително.

Приложения:

Образец на индикативна оферта

Техническа спецификация

 

С уважение,

Борислав Кръстев /п/

Ръководител на проект

„Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ 


Документи
17142019281011_индикативна оферта.docx
18172019281011_техническа спецификация.pdf

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки