Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране и строителство“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-12-23 13:10:00
№ 20191210SDCd8992496

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-12-23 13:25:00
Обявление за поръчка 2019-12-23 13:35:00
ДОКЛАД 2019-12-24 13:20:00
Условия и указания за участие 2019-12-24 13:25:00
Проект на договор 2019-12-24 13:35:00
Техническа спецификация 2019-12-24 13:40:00
Методика за оценка на офертите 2019-12-24 13:45:00
Техническо предложение 2019-12-24 13:50:00
Ценово предложение 2019-12-24 14:00:00
Мотиви 2019-12-24 14:05:00
ЕЕДОП 2019-12-24 14:10:00
ЕЕДОП 2019-12-24 15:35:00
ПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТА НА КОМИСИЯТА 2020-03-17 16:00:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-04-08 14:40:00
ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2020-05-21 15:25:00
ДОКЛАД ОТ РАБОТА НА КОМИСИЯТА 2020-05-21 16:00:00
Решение № 19РОП84/9 2020-05-21 16:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-07-30 10:55:00
Договор № 20ДГ-484 От дата: 2020-07-15 2020-07-30 11:15:00

<-- Обратно към поръчки