Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-20

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-12-31 11:05:42
№ 20191219UgDd9076723

Описание:Документи
04352019311112_Обява.PDF
05032019311112_Приложения.rar

ПубликацияДата
Информация за удължаване на срок за подаване на оферти 2020-01-14 11:43:00
Протоколи от работата на комисията 2020-02-07 14:10:00
Договор № 20ДГ-170 От дата: 2020-03-26 2020-04-01 15:08:00

<-- Обратно към поръчки