Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставка и монтаж на мебели и оборудване за нуждите на проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, финансиран от ОПРР 2014-2020 г., по обособени позиции:

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-01-02 13:09:29
№ 20191227eHBw9103178

Описание:

Обособена позиция № 1: Модулни мебели и друга мебелировка за офиса и домакинството

Обособена позиция № 2: Специализирано медицинско оборудване и обзавеждане

Обособена позиция № 3: Кухненски и други електроуреди за домакинството

Обособена позиция № 4: Компютърни системи, принтери и други периферни устройства за офиса и домакинството


Документи
10212020021301_Решение за откриване на процедура.PDF
10322020021301_Обявление за обществена поръчка.PDF
10522020021301_Документация.pdf
11212020021301_Технически_спецификации.zip
11572020021301_Техничексо предложение.docx
12062020021301_Ценово предложение за ОП1.docx
12152020021301_Ценово предложение за ОП2.docx
12232020021301_Ценово предложение за ОП 3.docx
12302020021301_Ценово предложение за ОП 4.docx
12382020021301_ESPD-BG1.doc
12472020021301_espd-request.xml
23512020021301_Договор-проект.pdf

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2020-01-20 11:25:00
Отговор на въпрос 2020-01-28 13:15:00
Решение за изменение 2020-02-10 10:35:00
Решение за избор на изпълнител 2020-03-04 13:35:00
Протокол и доклад от работата на комисията 2020-03-04 13:40:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2020-03-04 17:05:00
Обявление за възложена поръчка 2020-03-13 11:35:00
Решение за изменение 2020-03-31 15:30:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2020-03-31 16:40:00
Обявление за възложена поръчка 2020-07-06 14:25:00
Договор за обществена поръчка по ОП 2 2020-07-06 14:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-10-22 13:20:00

<-- Обратно към поръчки