Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изпълнение на обекти по 3 (три) обособени позиции, във връзка с реализацията на проект: "Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие "Гладно поле"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-01-03 17:05:00
№ 20191228wqsu9125139

Описание:

С настоящата процедура се възлага обществена поръчка с предмет:  „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изпълнение на обекти по 3 (три) обособени позиции, във връзка с реализацията на проект: "Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие "Гладно поле" по процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ - ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020””, както следва:

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „И1.Изграждане на улична мрежа (главна и второстепенна) на бул. „Санкт Петербург“ /северно платно/ - от ул. ‚Богомил“ до бул. „Освобождение“, ул. „Тодор Гатев“ – в участъка от ул. „Богомил“ до о.т.85.“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „И2.Реконструкция, включително разширяване на ул. „Лев Толстой“ /от ул. „Генерал Радко Димитриев“ до ул.  „Богомил“/ и изпълнение на улично озеленяване“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „И3.Рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ /от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Санкт Петербург“/ и ул. „Радко Димитриев“ /от ул. Лев Толстой до ул. „Георги Странски“/ улично озеленяване и прилежащи обществени зелени площи“


Документи
03272020031901_Решение за откриване-edited.pdf
03332020031901_Обявление-edited.pdf
03372020031901_Указания за участие.pdf
03422020031901_Технически спецификации.pdf
03492020031901_Методика за оценка.pdf
03562020031901_Проект на договор.pdf
04002020031901_Образци на документи.docx
04052020031901_espd-request.zip
04112020031901_Задания.rar
05222020031901_Примерен образец надписване оферта.doc

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2020-01-17 17:10:00
Решение за изменение 2020-01-20 11:00:00
Изменени документи 2020-01-21 13:30:00
Отговор на въпрос 2020-02-03 16:35:00
Отговор на въпрос 2020-02-04 12:00:00
Отговор на въпрос 2020-02-10 15:50:00
Отговор на въпрос 2020-02-11 14:50:00
Отговор на въпрос 2020-02-14 15:10:00
Протокол №1 2020-04-21 16:10:00
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 2020-06-03 12:05:00
Решение за определяне на изпълнител 2020-06-25 17:20:00
Протоколи и доклад на комисията 2020-06-25 17:25:00
Договор №20ДГ-928/10.12.2020 г. за ОП 1 2020-12-10 11:30:00
Договор №20ДГ-930/10.12.2020 г. за ОП 3 2020-12-10 11:45:00
Обявление за възложена поръчка 2020-12-14 16:25:00
Анекс №20ДГ-929/09.02.2021 г. - ОП 2 2021-02-09 12:00:00
Обявление за изменение 2021-02-11 12:00:00
Договор №20ДГ-929/10.12.2020 г. за ОП 2 и Договор за подизпълнение 2020-12-10 11:40:00

<-- Обратно към поръчки