Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изпълнение на обект "Реконструкция, преустройство и изграждане на нов корпус за 5 (пет) градински групи на ДГ "Зорница", в изпълнение на проект: "Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-01-03 17:41:56
№ 20191231MxcV9131609

Описание:Документи
44242020031701_Решение откриване 19РОП92_31.12.2019-edited.pdf
45012020031701_Обявление за поръчка -edited.pdf
46582020031701_Dokumentacia_DG_Zornica.pdf
47152020031701_Приложение 1 - Техническа спецификация.pdf
47212020031701_Приложение 2 - Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.pdf
47352020031701_Образци.docx
47472020031701_Приложение 4 - Проект на договор.pdf
47542020031701_espd-request.zip
48102020031701_Акт за собственост и скица - ДГ Зорница.pdf
48222020031701_Схема-ДГ Зорница.pdf
48282020031701_Техническо задание_ДГ Зорница.pdf

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2020-01-20 16:20:00
Решение за изменение 2020-01-20 16:25:00
Изменени документи 2020-01-21 10:15:00
Отговор на въпрос 2020-02-03 16:40:00
Отговор на въпрос 2020-02-03 16:45:00
Отговор на въпрос 2020-02-11 09:50:00
Отговор на въпрос 2020-02-17 17:05:00
Отговор на въпрос 2020-02-18 17:05:00
Отговор на въпрос 2020-02-20 14:55:00
Протокол № 1 2020-06-12 13:45:00
Съобщение отваряне ценови предложения 2020-08-04 14:38:00
Доклад и протоколи на комисията 2020-08-31 17:35:00
Решение 2020-08-31 17:37:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП (отм.) 2020-09-10 11:46:00
Покана за потвърждаване валидността на офертите 2021-03-08 10:12:00
Решение № 1037 от 17.12.2020г. на КЗК 2021-03-29 15:30:00
Доклад и протокол на комисията 2021-03-29 15:31:00
Решение 2021-03-29 15:32:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП (отм.) 2021-04-08 16:03:00
ДОГОВОР 2021-06-09 10:55:00
Обявление за възложена поръчка 2021-06-09 16:15:00

<-- Обратно към поръчки