Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Незабравка“ – гр. Пловдив, по 6 обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-01-27 16:20:00
№ 20200126FzWn9168153

Описание:ПубликацияДата
Решение и Обявление 2020-01-27 16:20:00
Документация 2020-01-27 16:25:00
Протоколи 2020-02-26 13:17:00
Решение за избор на изпълнител 2020-02-26 12:18:00
Съобщение чл. 43, ал. 4 ЗОП до ЕЛИАЗ ООД, ПЕТРОВ КОМЕРС ЕООД , С ПЛЮС Н ООД , ФАНТАСТИКА 2002 ЕООД и НАДЕЖДА 2000 ЕООД 2020-02-26 16:21:00
Решение за класиране на 2-ри за ОП 5 2020-03-10 15:07:00
Съобщение чл. 43, ал. 4 ЗОП до ПЕТРОВ КОМЕРС ЕООД и ФАНТАСТИКА 2002 ЕООД 2020-03-10 16:05:00
Обявление за възложена поръчка 2020-04-14 15:07:00
Договори ОП 1 - 6 2020-04-14 15:09:00
Възлагателно писмо за подновяване на Договор № 5 от 16.03.2020 г. - ОП 1 2021-03-11 13:33:00
Възлагателно писмо за подновяване на Договор № 7 от 01.04.2020 г. - ОП 2 2021-03-23 11:06:00
Възлагателно писмо за подновяване на Договор № 10 от 01.04.2020 г. - ОП 6 2021-03-23 11:09:00
Възлагателно писмо за подновяване на Договор № 8 от 01.04.2020 г. - ОП 3 2021-03-30 10:41:00
Възлагателно писмо за подновяване на Договор № 12 от 01.04.2020 г. - ОП 5 2021-03-30 10:44:00
Възлагателно писмо за подновяване на Договор № 9 от 01.04.2020 г. - ОП 4 2021-03-30 10:45:00
Обявление за приключил договор 2022-09-08 15:43:00

<-- Обратно към поръчки