Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Пазарно проучване за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставки на оборудване и обзавеждане за кухня за нова детска градина по проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2020-01-28 13:59:12
№ 20200128HxkI9191620

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

         Във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет: „Доставки на оборудване и обзавеждане за кухня за нова детска градина  по проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“

          Ви каним да вземете участие в настоящото пазарно проучване, по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП, като в срок до 17:15 ч. на 03.02.2020 г. представите Индикативна ценова оферта - при условията на образеца към настоящата покана. 

         Офертата си може да представите по пощата на административния адрес на Община Пловдив: пл.“Ст. Стамболов“ №1 гр. Пловдив 4000, на вниманието на г-н Тодор Тодоров – директор на дирекция „Обществени поръчки“, или по електронен път на електронен адрес: todor_todorov@plovdiv.bg.

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка.


Документи
02582020281401_I. Покана Изх. № 20РЗК-107_28.01.2020.pdf
03062020281401_2. Индикативна оферта (Образец).docx
03352020281401_3. Технически-спецификации.pdf

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки