Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Пазарно проучване за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКИ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ИЗГРАЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2020-01-28 14:16:38
№ 20200128IeJl9204782

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКИ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ИЗГРАЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В ГРАД ПЛОВДИВ“, разделен както следва:

Обособена позиция №1: Професионално и неутрално перално оборудване (ОП1)

Обособена позиция №2: Професионално и неутрално кухненско оборудване (ОП2)

 

          Ви каним да вземете участие в настоящото пазарно проучване, по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП, като в срок до 17:15 ч. на 03.02.2020 г. представите Индикативна ценова оферта - при условията на образеца към настоящата покана. 

         Офертата си може да представите по пощата на административния адрес на Община Пловдив: пл.“Ст. Стамболов“ №1 гр. Пловдив 4000, на вниманието на г-н Тодор Тодоров – директор на дирекция „Обществени поръчки“, или по електронен път на електронен адрес: todor_todorov@plovdiv.bg.

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка.

 


Документи
20162020281401_1. Покана Изх. № 20РЗК-108_28.01.2020.pdf
20232020281401_2. Индикативна оферта (Образец).docx
20312020281401_3. Технически-спецификации-ОП1.pdf
20372020281401_4. Технически-спецификации-ОП2.pdf

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки