Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион "Христо Ботев", в УПИ І-спортен терен, кв.16 -нов, по плана на кв

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2020-05-28 15:18:00
№ 20200528cbZN9264280

Описание:

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Относно: Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион "Христо Ботев", в УПИ І-спортен терен, кв.16 -нов, по плана на кв."Каменица", гр.Пловдив, ЕТАП 1 - СЕКТОРИ "А", "Б", "В", "Г"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Пловдив, Ви кани да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП  за определяне на прогнозната стойност на горе цитираната обществена поръчка, като представите индикативна оферта при условията на предоставените образeц на индикативна оферта, индикативни количествени сметки, техническа спецификация на дограма– приложения.  

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите предложения до 08.06.2020 г. 17:15 часа на електронен адресtodor_todorov@plovdiv.bg или на адрес: деловодство на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 на вниманието на Тодор Тодоров – Директор дирекция „Обществени поръчки“Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка.

Приложения:

Образец на индикативна оферта

Индикативни количествени сметки

Техническа спецификация на дограма


За допълнителна информация:

Дирекция "Обществени поръчки"

Директор Тодор Тодоров - тел. 032/656760

Гл. експерт Наталия Видолова - тел. 032/656751

e-mail: todor_todorov@plovdiv.bg; n_vidolova@plovdiv.bg


Документи
16552020281505_Покана 20РЗК-514 от 28.05.2020 г..pdf
17002020281505_Indikativna oferta.docx
17312020281505_КС ст. Ботев Пловдив за пазарно проучване_24.05.2020 - обобщена КС_gs.xls
19292020281505_Стадион Ботев спецификация догрма (1).rar

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки