Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2020-06-15 10:43:38
№ 20200615InNT9274019

Описание:

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Относно: Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за обществена поръчка с предмет:

 Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1, находяща се на ул. „Лютиче“ № 2, УПИ І – училище, кв. 445 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив - ЕТАП 2 - МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Пловдив, Ви кани да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП  за определяне на прогнозната стойност на горецитираната обществена поръчка, като представите индикативна оферта при условията на предоставените образци на индикативна оферта и индикативни количествени сметки.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите предложения до 23.06.2020 г. 17:15 часа на електронен адресtodor_todorov@plovdiv.bg или на адрес: деловодство на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 на вниманието на Тодор Тодоров – Директор дирекция „Обществени поръчки“Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка.

Приложения:

Образец на индикативна оферта

Индикативни количествени сметки


За допълнителна информация:

Дирекция "Обществени поръчки"

Директор Тодор Тодоров - тел. 032/656760

e-mail: todor_todorov@plovdiv.bg; 

Дирекция "СМСТИ" 

Диляна Тодорова - Гл.Инспектор - тел. 032/656460

e-mail: todor_todorov@plovdiv.bg; 


Документи
50172020151506_Покана.pdf
28222020151606_КС_Обща.xlsx
30032020151606_Индикативна оферта.docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки