Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Разработване на методика за въвеждане на зона с ниски емисии на територията на община Пловдив

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2020-08-12 12:27:29
№ 20200812OMHL9292047

Описание:

Тип на възлагането: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по смисъла на чл. 21, ал.2  от ЗОП

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за обществена поръчка с предмет:

„Методика за въвеждане на зона с ниски емисии на територията на Oбщина Пловдив“.

             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви отправям Покана за представяне на индикативни оферти - във връзка с провеждане на пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал.2  от ЗОП, за обществена поръчка с предмет: „Методика за въвеждане на зона с ниски емисии на територията на Oбщина Пловдив“ по предварително изготвен проект на техническо задание.

            Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ община Пловдив, Ви кани да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на горе цитираната Ви обществена поръчка, като ни представите Ваша индикативна оферта и образувани количествени сметки по дейности - при условията на приложения Ви проект на техническо задание. Наличните изходни данни, които ще бъдат предоставени за изпълнение на целите са в несортиран, необработен „суров“ необобщен вариант.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите индикативни ценови предложения до дата 31.08.2020 г., 17:15 часа на следния електронен адрес: direkcia_ecologia@plovdiv.bg или на хартия на следния пощенски адрес: деловодство на община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 на вниманието на Йорданка Цонева – и.д. Директор дирекция „Екология и управление на отпадъците“ в Община Пловдив.

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка и имат за цел максимално коректната подготовка на бъдещата обществена поръчка.

Приложения: Проект на Задание за разработване на „Методика за въвеждане на зона с ниски емисии на територията на община Пловдив“ и индикативен ценови образец.

За допълнителна информация:

Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при община Пловдив

И.д. директор г-жа Йорданка Цонева- тел. 032/656 877

Гл. експерт г-жа Елена Найденова - тел. 032/656 878

Електронният адрес на дирекция „ЕУО“ при Община Пловдив е изписан по-горе.

 

С уважение,

 

Йорданка Цонева

И.д.директор на дирекция ЕУО

Община Пловдив

 


Документи
28412020121208_Задание ЗНЕ ЕН.docx
28502020121208_Ценови образец.docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки