Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Подмяна на автовезна на обект: Регионално депо за неопасни отпадъци, с.Цалапица чрез доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на автомобилна везна-комплект.

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2020-08-27 16:30:00
№ 20200827jWfT9301902

Описание:

ДО

 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Относно: Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за поръчка с предмет: „Подмяна на автовезна на обект Регионално депо за неопасни отпадъци, с.Цалапица чрез доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на автомобилна везна-комплект“ по предварително зададени  основни технически параметри.

 

             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящото Ви отправям Покана за представяне на индикативни оферти - във връзка с провеждане на пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал.2  от ЗОП, за поръчка с предмет: „Подмяна на автовезна на обект Регионално депо за неопасни отпадъци, с.Цалапица чрез доставка, монтаж, наладка  и въвеждане в експлоатация на автомобилна везна-комплект“.

 Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при Община Пловдив, Ви кани да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на горе-цитираната поръчка, като ни представите Ваша индикативна оферта и образувани количествени сметки по дейности - при условията на следните основни параметри:

АВТОМОБИЛНА ВЕЗНА – КОМПЛЕКТ

Метрологични характеристики:

1.      Клас на точност – не по-нисък от III по БДС EN 45501 или еквивалентен

2.      Размер на платформата – 12 х 3 метра

3.      Максимален товар  – 60 тона

4.      Минимален товар – 0,4 тона

5.      Стойност на проверочните деления – 20 кг.

6.      Брой натоварващи клетки – 6 броя.

Работен температурен диапазон : С широк работен температурен диапазон.

          Доставката трябва да включва напълно окомплектован платформен кантар с оборудване и система за регистрация, монтиран и калибриран. Доставката трябва да включва всички необходими сигнални и захранващи кабели между кантара и офиса на оператора.

            В цената следва да бъде включена и подмяната на съществуващата автомобилна везна-комплект.

При необходимост, с цел оформяне на офертата, може да бъде извършен оглед на място в часови диапазон от 7:00 до 14:00 часа, до 04.09.2020 г. включително, след предварителна уговорка на телефон 0885/644-122 - Тодоров

 

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите индикативни ценови предложения до дата 08.09.2020 г. 17:15 часа на следния електронен адрес: direkcia_ecologia@plovdiv.bg или на хартия на следния пощенски адрес: деловодство на община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 на вниманието на Директор дирекция „Екология и управление на отпадъците“.

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство.

 

Приложение: индикативен ценови образец.

 


Документи
29022020271608_Нов Документ на Microsoft Word (2).docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки