Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖИ НА ГР. ПЛОВДИВ, ЕТАП 1, КВАРТАЛ (ЧАСТ)10 БУЛ. "ДУНАВ" - "БРЕЗОВСКО ШОСЕ". ЧАСТ: КАНАЛИЗАЦИЯ КВАРТАЛ (ЧАСТ) – 10 – ОБЛЕКЧИТЕЛЕН КОЛЕКТОР“.

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2020-10-28 09:50:00
№ 20201028oTyw9331286

Описание:

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част)10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе".

Част: Канализация квартал (част) – 10 – Облекчителен  колектор“.

Обществената поръчка е във връзка с реализацията на Проект: “Интегриран проект за водите на гр.Пловдив” -  Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Eтап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. "Дунав" - "Брезовско шосе"

             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви отправям Покана за представяне на индикативни оферти - във връзка с провеждане на пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал.2  от ЗОП, за обществена поръчка с предмет:

 „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част)10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе".

Част: Канализация квартал (част) – 10 – Облекчителен  колектор“

Община Пловдив, Ви кани да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на горе цитираната Ви обществена поръчка, като ни представите Ваша индикативна оферта и образувани количествено-стойностни  сметки по дейности - при условията на приложения Ви, към настоящата покана, образец на КС.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите индикативни ценови предложения до дата 05.11.2020 г., 17:15 часа на следния електронен адрес: water_project@plovdiv.bg  или на хартия на следния пощенски адрес: деловодство на община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 на вниманието на инж. Ивайло Сираков-Ръководител на Интегриран проект за водите  на град Пловдив – Етап 1.

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка и имат за цел максимално коректната подготовка на бъдещата обществена поръчка.

Приложения: Образец на количествена сметка.

За допълнителна информация:

г-жа Недялка Бърганова – юрист по Проекта тел. 0883/90-16-16


Документи
57402020280910_47002020071210_2020-07-06 КС_Dunav_Brezovsko_ALL_Final_07_07_2020.xlsx

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки