Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Подготовка на мярка за намаляване на замърсяването на въздуха по приоритет 5.„Въздух “ – „Мерки за справяне с вторичното разпрашаване – зелена инфраструктура в градска среда (изграждане на "зелени поясни/зони", зелени стени, озеленяване на „кални петна“,

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2022-08-29 18:20:00
№ 20220829yUVJ9486235

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящото Ви отправям покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП, за обществена поръчка с предмет:

„Подготовка на мярка за намаляване на замърсяването на въздуха по приоритет 5.„Въздух “ – „Мерки за справяне с вторичното разпрашаване – зелена инфраструктура в градска среда (изграждане на "зелени поясни/зони", зелени стени, озеленяване на „кални петна“, зелени покриви и др., включително интелигентни зелени решения).“

Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при община Пловдив, Ви кани да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на горе цитираната обществена поръчка, като ни представите Ваше индикативно предложение за прогнозна стойност по дейностите, посочени в приложения образец, при спазване на условията на приложените проекти на технически задания.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите индикативни ценови предложения до дата 14.09.2022 г., 17:15 часа на следния електронен адрес: direkcia_ecologia@plovdiv.bg или на хартия на следния пощенски адрес: деловодство на община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 на вниманието на инж.Вяра Колева – Директор дирекция „Екология и управление на отпадъците“.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Вяра Колева, директор на дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при община Пловдив -  тел. 032/656 873 и г-жа Елена Найденова, гл. експерт в дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при община Пловдив - тел. 032/656 878.

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното

пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка и имат за цел максимално коректна подготовка на бъдещата обществена поръчка.

 

Приложения:

1.Техническа спецификация;

2. Индикативен ценови образец.


Документи
48352022291808_Техническа спецификация.pdf
48432022291808_Индикативен ценови образец.docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки