Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Актуализация на стратегическа карта за шум в околната среда на територията на агломерация Пловдив

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2022-08-30 15:00:00
№ 20220830MkRI9491804

Описание:

Относно: Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за поръчка с предмет: „Актуализация на стратегическа карта за шум в околната среда на територията на агломерация Пловдив“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви отправям Покана за представяне на индикативни оферти - във връзка с провеждане на пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал.2 от ЗОП, за поръчка с обект – „услуга“ и  предмет: „Актуализация на стратегическа карта за шум в околната среда на територията на агломерация Пловдив“.  

Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при Община Пловдив, Ви кани да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на горе-цитираната поръчка, като ни представите Ваша индикативна ценова оферта за услугата, описана по-горе.

Индикативната Ви ценова оферта трябва да бъде съобразена с изискванията, насоките и спецификациите, заложени в техническото задание, утвърдено от Зам.-Кмет „Екология и здравеопазване“ на Община Пловдив и приложено Ви към настоящата покана.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите индикативни ценови предложения до дата 09.09.2022 г. 17:15 часа на следния електронен адрес:

direkcia_ecologia@plovdiv.bg

или на хартия на следния пощенски адрес: деловодство на община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 на вниманието на Директор на дирекция „Обществени поръчки“.

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство.

Приложения:

1.Техническо задание;

2.Индикативен ценови образец.


Документи
30512022301508_Техническо задание.pdf
30552022301508_Индикативен ценови образец.docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки