Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ“.

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2022-09-26 12:20:00
№ 20220926nTmV9519548

Описание:

Относно: Покана за представяне на индикативни Ценови оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за поръчка с предмет: „Изграждане на Информационна система „Управление на отпадъците“ в Община Пловдив“.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящото Ви отправям Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 във вр. с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, за обществена поръчка с обект – „услуга“ и предмет: „Изграждане на Информационна система „Управление на отпадъците“ в Община Пловдив“.   

 

Община Пловдив Ви кани да вземете участие в настоящите пазарни консултации, по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП, за определяне на прогнозната стойност на горепосочената поръчка, като ни представите Ваша индикативна Ценова оферта за услугата, предмет на обществената поръчка.

 

Индикативната Ви Ценова оферта трябва да бъде съобразена с изискванията, насоките и спецификациите, заложени в Техническата спецификация, утвърдена от Кмета на Община Пловдив и приложена към настоящата покана.

 

Желаещите да се включат в пазарните консултации могат да изпращат своите индикативни Ценови предложения до 17:15 часа на 04.10.2022 г.

Ø по електронен път на следния електронен адрес: direkcia_ecologia@plovdiv.bg

или

Ø на хартиен носител на следния пощенски адрес:

Община Пловдив

гр. Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1

Деловодство, на вниманието на Директор на Дирекция „Обществени поръчки“

 

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство.

 

Приложения:

 

1.    Технически спецификации;

2.    Индикативно Ценово предложение – образец.


Документи
53322022261209_Технически спецификации.pdf
56142022261209_ОБРАЗЕЦ - Индикативно Ценово предложение.docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки